Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021

28. december 2021

Årsaflæsning af fjernvarmemålere pr. 31. december 2021

Det er ved at være tid til at vi skal beregne årsopgørelsen for 2021. Grundlaget for årsopgørelsen bliver aflæsningen for den 31. december 2021 som fjernaflæses. 

Årsopgørelsen, styringstabellen og 1. acontorate vil være tilgængelig på eForsyningen ultimo januar og vil blive opkrævet pr. 1. februar 2022.

HUSK at det er muligt at følge dit varmeforbrug på eForsyningen via PC, tablet eller smartphone.