Året der gik 2022..

21. december 2022

Året der gik…

Det har været et udfordrende år – også for fjernvarmebranchen. MEN vi er kommet rigtig godt igennem og ser positivt på fremtiden…

Flisværket på Gutenbergvej har leveret ca. 95 % af varmen i 2022. Der har været 2 nedluk på værket på Gutenbergvej. Et planlagt nedluk grundet årligt vedligehold og et, grundet lækage på vores oliekedel. Begge nedluk har været med stor fokus på begrænset brug af gas. Selvom værket kun er 4 år gammelt, begynder der at komme nedbrud på komponenter som skal skiftes. Det er forventeligt og værket leverer flot hen over året. Vi har haft stigende omkostninger på hovedsagelig flis, gas, el og materialer. På trods af de stigende omkostninger, kommer vi fornuftigt igennem 2022 grundet øget indtægt på salg af el.

Værket på Baggesvognsvej er et godt supplement til varmeproduktionen når flisværket ikke kan producere nok varme, fx ved nedluk og ved kolde perioder. Lige nu er vi i gang med installationen af en el-kedel. En investering vi ser nødvendig for at udfase forbruget af gas. El-kedlen skal udnytte lave eller negative elpriser, hvorimod gas motorerne skal udnytte høje elpriser.
I løbet af 2023 opfører vi en ny akkumuleringstank på Gutenbergvej. Den har til formål at agere lager så vi kan producere billigt og lagre varmen indtil den skal bruges.

Det kan ikke være gået ubemærket hen at vi har gaderenoveret en del i 2022. Vi har været omkring Nørregade, Norgesgade, Pakhustorvet, Thorsvej og Odinsvej. Derudover har vi gang i tilslutningen af det nye Plejecenter. Der har været flere lækager i år som er opstået i de rør vi endnu ikke har udskiftet. Dette understreger vigtigheden af den løbende udskiftning vi har i gang og at den skal fortsætte de næste år. Udskiftningen kan også ses på vores ledningstab.

I det nye år går vi i gang med Industrikvarteret og Astrup. Det bliver et par store projekter, hvorfor vi sætter gaderenoveringen i Sindal på pause. Vi glæder os til at kunne byde flere velkommen som forbrugere hos Sindal Varmeforsyning.

Fjernvarmeprisen næste år sænkes fra 14.157 kr. til 13.908 kr. for et standardhus på 130 m2 med et årligt forbrug på 18.100 kWh. Det er vi hos Sindal Varmeforsyning rigtig stolte over, da vi er i en forandrende verden med store udsving. Ovenstående tiltag er medvirkende til at vi fremadrettet håber på at kunne holde en stabil varmepris.

Vi ønsker alle vores forbrugere og samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul og et fantastisk nytår.