Tilslutningspriser

 

  Ekskl. moms Inkl. moms
Stikledningsbidrag inklusive 10 meter ledning kr. 6.000,00 kr. 7.500,00


Pris pr. ekstra meter stikledning over 10 meter, betales kr. 500,00 ekskl. moms.

Beløbene skal indbetales inden arbejdet påbegyndes. 

Beløbene er gældende for alle udstykninger undtagen Rugvænget.
Se vores takstblad for priser vedr. Rugvænget og tilslutning generelt. 

Oplysninger omkring Rugvænget kan rekvireres hos Hjørring Kommune.

Gebyrer

Gældende pr. 1/1 - 2020

Gebyrer ekskl. moms

 

Rykkerskrivelse 100 kr. (momsfri)
Inkassomeddelelse 250 kr. (momsfri)
Lukkebesøg 400 kr. (momsfri)
Genoplukning inden for normal arbejdstid              400 kr.
Genoplukning uden for normal arbejdstid  800 kr.
Fogedforretning 400 kr.*
Flytteopgørelse 125 kr.
Manglende rettidig flytteanmeldelse 240 kr.

*Beløbet dækker ikke foged & låsesmed

 

Sikkerhedsstillelse

Såfremt forbrugeren ikke overholder betalingsbetingelserne, kan der kræves sikkerhedsstillelse for fremtidige aconto-rater.

Sikkerhedsstillelsen udgør 5 måneders skønnet forbrug og beregnes som et gennemsnitlig månedsforbrug.

Først i forbindelse med udarbejdelse af den endelige opgørelse, fratrækkes beløbet i sikkerhedsstillelsen.