Priser

DOWNLOAD
Takstblad 2021
DOWNLOAD
Takstblad 2020
DOWNLOAD
Takstblad-2019
DOWNLOAD
Takstblad 2018
DOWNLOAD
Takstblad 2017 18.pdf
DOWNLOAD
Takstblad 2016 17.pdf
DOWNLOAD
Fjernvarmepriser 2019
DOWNLOAD
Fjernvarmepriser Januar 2020.Xlsx

Tilslutningspriser

 

  Ekskl. moms Inkl. moms
Stikledningsbidrag inklusive 10 meter ledning kr. 6.000,00 kr. 7.500,00


Ved stikledning over 10 meter, betales kr. 500,00 ekskl. moms pr. ekstra kanalmeter 

Beløbene er eksklusive moms og skal indbetales inden arbejdet påbegyndes. 

Beløbet er gældende for alle udstykninger undtagen Rugvænget. 

Oplysninger omkring Rugvænget kan rekvireres hos Hjørring Kommune.

Gebyrer

Gældende pr. 1/1 - 2020

Gebyrer ekskl. moms

 

Rykkerskrivelse 100 kr. (momsfri)
Inkassomeddelelse 250 kr. (momsfri)
Lukkebesøg 400 kr. (momsfri)
Genoplukning inden for normal arbejdstid              400 kr.
Genoplukning uden for normal arbejdstid  800 kr.
Fogedforretning 400 kr.*
Flytteopgørelse 125 kr.
Manglende rettidig flytteanmeldelse 240 kr.

*Beløbet dækker ikke foged & låsesmed

 

Sikkerhedsstillelse

Såfremt forbrugeren ikke overholder betalingsbetingelserne, kan der kræves sikkerhedsstillelse for fremtidige aconto-rater.

Sikkerhedsstillelsen udgør 5 måneders skønnet forbrug og beregnes som et gennemsnitlig månedsforbrug.

Først i forbindelse med udarbejdelse af den endelige opgørelse, fratrækkes beløbet i sikkerhedsstillelsen.